På 50-talet fascinerades jag av bilder på amerikanska strömlinjelok.Sen intresserade jag mig för annat och glömde hela saken. Men långt senare har jag börjat fundera. Var det inte så att dom loken representerade järnvägens sista försök att återta initiativet från det nya framväxande transportmedlet – flyget! Försöket misslyckades, och idag står järnvägens mest magnifika skapelser som monument över en gången epok. Den jättelika centralstationen i Detroit är idag en öde ruin…