Dom här två bilderna av vindkraftverk målade mitt barnbarn Jacob 5 år också när han var hos mig nu senast. Jag tyckte dom var väldigt lika, men satte ändå upp båda på kylskåpsdörren:Den enda skillnad jag kunde se var att vindkraftverken var vända åt varsitt håll.

Men så började jag titta lite närmare. Det gula med blåa fönster är nog tåget mellan Dresden och Berlin, det har Jacob åkt med flera gånger. Men på övre bilden står vindkraftverken FRAMFÖR tåget, och på den nedre bilden BAKOM tåget. Och tågets strömavtagare är vänd åt olika håll.

Jacob måste väl mena att på övre bilden åker tåget mot Berlin, och då står vindkraftverken framför tåget och är vända åt vänster. När dom sedan åker hem igen från Berlin står vindkraftverken bakom tåget och är vända åt andra hållet.

Hur många femåringar tänker i såna banor? Jag tycker själv att det här är en knepig tankegång…